Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapsaný spolek Ochrana Roztyl je spolkem založeným za účelem ochrany životních a sociálních podmínek a životního prostředí v oblasti Horních Roztyl.

1.    Základním účelem spolku:

a)    ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,

b)    ochrana životního prostředí,

c)    ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek,

d)    zastavení úbytku zeleně v území Horních Roztyl, Prahy 11 a okolí,

e)    ochrana zemědělského půdního fondu,

f)    rozvoj občanské společnosti.

2.    Dalším účelem je:

      a) zachování stávající zeleně a ostatních ploch v lokalitě Horní Roztyly a okolí, dále jen   „lokalita“,

      b) integrace občanů do procesu rozhodování o územním rozvoji Prahy 11,

      c) prosazování kvalitního života a zdravého životního prostředí v lokalitě,

      d) ochrana stávajících a prosazování nových klidových zón v lokalitě,

      e) zajištění dopravy v klidu v lokalitě.

 

 

Územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly - připomínky Ochrany Roztyl

21. 10. 2019

| Rubrika: Novinky

Spolek Ochrana Roztyl podal připomínky k územní studii. Připomínky jsou zveřejněny v příspěvku.

 

Územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly

5. 9. 2019

| Rubrika: Novinky

5.9.2019 byla zveřejněna územní studie na okolí stanice metra Roztyly. 
Bohužel představuje návrat k megalomanskému záměru Velké Roztyly.

 

Petice za přesunutí autobusové zastávky Roztyly, směr Chodov, na původní místo

25. 7. 2019

| Rubrika: Novinky

Přesun zastávky na ulici Ryšavého vadí více lidem. Dalším pokusem, který je možno udělat, je sepsat petici a podat ji primátorovi Prahy.
Paní Adamcová se rozhodla být organizátorkou petice, pokud jí náš spolek pomůže.

Petici organizuje: Alena Adamcová, Hrudičkova 2108/14 ,Praha 4 Chodov (spolupráce Ochrana Roztyl, z.s., ochranaroztyl@email.cz)

 

Zápis z členské schůze 18. 6. 2019

23. 7. 2019

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Dopis představitelům radnice MČ Praha 11

11. 7. 2019

| Rubrika: Obytný soubor Na Výhledu

Vážený pane starosto, vážení radní,

v návaznosti na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí dne 
27.6. vám posíláme naše doplněné připomínky k záměru Bytový park Horní 
Roztyly.

K těmto připomínkám - nesouhlasu se záměrem se formou petice připojilo 
již 529 obyvatel.

Děkujeme za zohlednění těchto připomínek v rámci projednávání záměru v 
orgánech MČ Praha 11.

Za petiční výbor,

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.

a

RNDr. Zuzana Malá, Ph.D

 

Bytový park Horní Roztyly

24. 6. 2019

| Rubrika: Obytný soubor Na Výhledu

Po letech se opět vrací hrozba zástavby parkoviště Kaplanova, parkoviště mezi ulicemi Kaplanova, Hrdličkova a Blatenská. Záměr se nyní nazývá Bytový park Horní Roztyly.

 

Pozvánka na členskou schůzi 18. 6. 2019

8. 6. 2019

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Z 2797/00 území Interlovu připomínky 2019

18. 3. 2019

| Rubrika: Území Interlovu

Připomínky našeho spolku ke změně  Z 2797/00.

 

Z 2797/00 zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny

13. 2. 2019

| Rubrika: Území Interlovu

Dne 25. 2. 2019 od 9:00 se bude ve velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 konat veřejné projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.
Připomínky ke změně je možné podávat od 25. 2. 2019 do 4. 3  2019 včetně.

 

Dostavba OC Chodov - připomínky spolku Ochrana Roztyl

2. 12. 2018

| Rubrika: Novinky

Dostavba OC Chodov je nyní v procesu EIA, bylo zahájeno zjišťovací řízení.
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084

Poslední budova má oproti původním plánům obsahovat obchod s nábytkem a nebudou v ní žádné byty, které byly navrženy původně. Kód míry využití území bude použit celý. Park vytvořený při poslední dostavbě zanikne.

Písemné vyjádření k oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 19.12.2018.

Spolek Ochrana Roztyl podal k oznámení záměru připomínky.
Tabulka s daty z akustické studie se nezobrazuje správně. V případě, že máte o tabulku zájem, napište na mailovou adresu spolku.