Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapsaný spolek Ochrana Roztyl je spolkem založeným za účelem ochrany životních a sociálních podmínek a životního prostředí v oblasti Horních Roztyl.

1.    Základním účelem spolku:

a)    ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,

b)    ochrana životního prostředí,

c)    ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek,

d)    zastavení úbytku zeleně v území Horních Roztyl, Prahy 11 a okolí,

e)    ochrana zemědělského půdního fondu,

f)    rozvoj občanské společnosti.

2.    Dalším účelem je:

      a) zachování stávající zeleně a ostatních ploch v lokalitě Horní Roztyly a okolí, dále jen   „lokalita“,

      b) integrace občanů do procesu rozhodování o územním rozvoji Prahy 11,

      c) prosazování kvalitního života a zdravého životního prostředí v lokalitě,

      d) ochrana stávajících a prosazování nových klidových zón v lokalitě,

      e) zajištění dopravy v klidu v lokalitě.

 

 

Kácení stromu - rozhodnutí

29. 6. 2020

| Rubrika: Novinky

SELEQUNE žádá o pokácení jediného stromu, který zbyl na zelené ploše mezi parkovištěm a a Ryšavého. Spolek Ochrana Roztyl se přihlásil do řízení.
V úterý 19.5.2020 ve 14:30 se konalo místní ohledání.
Obdrželi jsme rozhodnutí o kácení. Strom může být pokácen, místo něj budou vysazeny 3 nové stromy.
 

Zápis ze schůze výboru spolku 18. 6. 2020

29. 6. 2020

| Rubrika: Zapsaný spolek

Výbor schválil předsedu, místopředsedu a člena výboru.

 

Zápis z členské schůze 18. 6. 2020

29. 6. 2020

| Rubrika: Zapsaný spolek

Členská schůze spolku kromě jiného podle stanov po pěti letech volila znovu výbor.

 

Pozvánka na členskou schůzi 18. 6. 2020

28. 5. 2020

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Kácení stromu

13. 5. 2020

| Rubrika: Novinky

SELEQUNE žádá o pokácení jediného stromu, který zbyl na zelené ploše mezi parkovištěm a a Ryšavého.

 

Územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly - připomínky Ochrany Roztyl

21. 10. 2019

| Rubrika: Novinky

Spolek Ochrana Roztyl podal připomínky k územní studii. Připomínky jsou zveřejněny v příspěvku.

 

Územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly

5. 9. 2019

| Rubrika: Novinky

5.9.2019 byla zveřejněna územní studie na okolí stanice metra Roztyly. 
Bohužel představuje návrat k megalomanskému záměru Velké Roztyly.

 

Petice za přesunutí autobusové zastávky Roztyly, směr Chodov, na původní místo

25. 7. 2019

| Rubrika: Novinky

Přesun zastávky na ulici Ryšavého vadí více lidem. Dalším pokusem, který je možno udělat, je sepsat petici a podat ji primátorovi Prahy.
Paní Adamcová se rozhodla být organizátorkou petice, pokud jí náš spolek pomůže.

Petici organizuje: Alena Adamcová, Hrudičkova 2108/14 ,Praha 4 Chodov (spolupráce Ochrana Roztyl, z.s., ochranaroztyl@email.cz)

 

Zápis z členské schůze 18. 6. 2019

23. 7. 2019

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Dopis představitelům radnice MČ Praha 11

11. 7. 2019

| Rubrika: Obytný soubor Na Výhledu

Vážený pane starosto, vážení radní,

v návaznosti na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí dne 
27.6. vám posíláme naše doplněné připomínky k záměru Bytový park Horní 
Roztyly.

K těmto připomínkám - nesouhlasu se záměrem se formou petice připojilo 
již 529 obyvatel.

Děkujeme za zohlednění těchto připomínek v rámci projednávání záměru v 
orgánech MČ Praha 11.

Za petiční výbor,

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.

a

RNDr. Zuzana Malá, Ph.D