Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z 2797/00 zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny

Změna územního plánu v bývalém areálu Interlovu je v konečné fázi projednání. Dne 25. 2. 2019 od 9:00 se bude ve velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 konat veřejné projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

Připomínky ke změně je možné podávat od 25. 2. 2019 do 4. 3  2019 včetně. Pokud budete podávat připomínky, nezapomeňte v podání uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Náš spolek bude podávat připomínky. Připomínky po podání zveřejníme.

Prosíme, podpořte s námi spolupracující spolek Zelené Roztyly svým podpisem, aby se mohl stát zástupcem veřejnosti, neboť v tom případě bude moci podat námitky, které mají větší váhu než připomínky. Pokud souhlasíte s věcně shodnými připomínkami spolku Zelené Roztyly ke změně úp Z 2797/00, vytiskněte si podpisovou listinu a podepsanou ji můžete předat zástupcům spolků Zelené Roztyly, Ochrana Roztyl či členům HPP11. Také ji můžete vhodit do schránky spolku Ochrana Roztyl (adresa Blatenská 2179/3, Praha 4 - Chodov).

Na internetových stránkách Krčák žije, spravovaných firmou Passerinvest, se objevil článek Jak to aktuálně vypadá s rekultivací areálu bývalého Interlovu, ve kterém napadá HPP 11 z překrucování informací o aktuálně projednávané změně územního plánu Z2797/00 v areálu Interlov. Ke konkrétním tvrzením, která jsou v článku uvedena, se náš zástupce vyjádřil v článku Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech.