Jdi na obsah Jdi na menu
 


žádost o informaci Praha 11 - parkoviště

12. 11. 2011

Dobrý den,

žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S účinností od 1. 4. 2011 byly MČ Praha 11 v souladu se Statutem hl.m. Prahy svěřeny 2 stavby: stavba komunikace na pozemku parc.č. 2117/341 v k.ú. Chodov (ul. Kaplanova) a stavba parkoviště na pozemku parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov.

9. 6. 2011 se MČ Praha 11 dopisem magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku, který podepsal pan starosta Mgr. Dalibor Mlejnský, zavázala, že po převzetí nechá majetek nadále ve vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správě pro MČ Praha 11.

 

Žádáme o informaci, jakým způsobem hodlá MČ Praha 11 plnit svůj slib, když pozemky pod uvedenými stavbami v roce 2010 prodala soukromé firmě.

 

1.    Žádáme o zveřejnění smluv o pronájmu, či odkupu pozemků městskou částí Praha 11.

2.    Pokud žádné takové smlouvy neexistují, žádáme o zveřejnění způsobu, jakým chce MČ Praha 11 zajistit funkčnost staveb, které má svěřeny ve správě.

 

 

V Praze 20. 10. 2011

 

Vladislav Šimonovský

předseda občanského sdružení

Ochrana Roztyl, o. s.

Blatenská 2179/3

148 00 Praha 4 - Chodov