Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

4. 8. 2011

Mgr. Jana Vaněčková

Ředitelka Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

Vyšehradská 57                                                        

128 00 Praha 2                                                                     

 

 

                                                                                  Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o.s.

                                                                                  Blatenská 2179/3

                                                                                  148 00 Praha 4-Chodov

                                                                                  ochranaroztyl@email.cz

 

 

                                                                                                                      Praha 20. 7. 2011

 

Věc: Žádost prověření úpravy U 0986/2011, kterou byla schválena změna kódu na parc. č. 2117/342 v k.ú. Chodov Územního plánu hl. m. Prahy

 

 

Vážená paní ředitelko,

 

 

Váš úřad je zpracovatelem nového Územního plánu hl. m. Prahy. Prosíme Vás, o vysvětlení odborných stanovisek, která vedla k přidělení kódu prostorové regulace V – 1,6/5/40 pozemku parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov, kód plochy SM v konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy.

 

V současném platném Územním plánu hl. m. Prahy je pozemek parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov území SV - všeobecně smíšené s kódem míry využití území D.

7. 7. 2011 byla Úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy míra využití území tohoto pozemku zvýšena na kód G. Útvar rozvoje hl. m. Prahy s touto úpravou souhlasil. Žádáme Vás o vysvětlení odborného hlediska, které vedlo Váš úřad k souhlasu se zvýšením kódu míry využití pozemku.

Tato úprava má za následek nedodržení výškové hladiny v lokalitě UO 513 – Jižní Město II – sever (sídliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba), do které pozemek patří.

 

Dále bychom se od Vás rádi dozvěděli, jak je možné, že jedna a tatáž instituce zaujímá dvě různá odborná stanoviska ke stejnému pozemku.

 

S pozdravem

 

                                                                                  Ing. Helena Rodová

                                                                                       člen výboru

                                                               za Občanské Sdružení Ochrana Roztyl, o. s.

 

další členové výboru:

RNDr. Zuzana malá, Ph.D.

Ing. Miroslav Miksa

Vladimír Šimonovský

Ing. Jan Košina