Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis primátorovi

4. 8. 2011

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Magistrát hlavního města Praha                   

primátor hlavního města Praha                                                                    

Mariánské náměstí 2                                                 

110 01 Praha 1

 

                                                                                  Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o.s.

                                                                                  Blatenská 2179/3

                                                                                  148 00 Praha 4-Chodov

                                                                                  ochranaroztyl@email.cz

 

 

 

 

 

Praha 20. 7. 2011

 

 

Věc:  Žádost o prověření a zrušení místní úpravy současného Územního plánu hl. m. Prahy, kterou už byla zvýšena míra využití pozemeku parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov území SV - všeobecně smíšené zvýšena na kód G, neboť nedopovídá ani konceptu ÚPn.

 

 

 

Vážený pane primátore,

 

 

v současném platném Územním plánu hl. m. Prahy pozemek parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov území SV - všeobecně smíšené měl kód míry využití území D. 7. 7. 2011 byla míra využití tohoto pozemku pomocí úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zvýšena na kód G, který neodpovídá kódu přiděleném pozemku v konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy. (Přidělený kód plochy SM a přidělený kód prostorové regulace V – 1,6/5/40.)

 

Žádáme Vás, abyste se zasadil o prověření úprav Územního plánu hl. m. Prahy, neboť se domníváme, že tento postup faktických změn Územního plánu hl. m. Prahy odporuje jak platnému stavebnímu zákonu, tak i Aarhuské úmluvě.

Při úpravě územního plánu je z celého procesu faktické změny územního plánu vyloučena veřejnost, která se podle platného stavebního zákona má právo účastnit všech fází projednávání územního plánu.

Investoři zneužívají skutečnosti, že hl. m. Praha umožňuje tyto úpravy, ve spojení s radnicemi městských částí proti veřejnosti, které se budoucí výstavba citelně dotkne.

 

Příkladem můžeme uvést dvě stavby, pro které bylo v poslední době vydáno územní rozhodnutí na Praze 11:

1.        30. 6. 2011 bylo Odborem výstavby MČ Praha 11 vydáno územní rozhodnutí pro Bytový park Roztyly. Investor tohoto projektu vzápětí po odkupu pozemků požádal o zvýšení míry využití území z kódu C 9 na kód F 9. 18. 6. 2009 byla úprava provedena pod č. U 0783/2009. Při projednávání účastnící řízení vznesli námitku, že stavba je příliš vysoká pro danou lokalitu. Tato námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že míra využití pozemku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. (Před úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy by nebyla).

2.        11. 7. 2011 bylo Odborem výstavby MČ Praha 11 vydáno územní rozhodnutí pro Litochlebský park. Investor tohoto projektu vzápětí po odkupu pozemků požádal o zvýšení míry využití území z kódu E na kód K. 21. 6. 2010 byla úprava provedena pod č. U 0870/2010. Při projednávání účastnící řízení vznesli námitku, že stavba neodpovídá míře využití území. Tato námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že míra využití pozemku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. (Před úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy by nebyla).

 

 

Za další výrazný problém úprav Územního plánu hl. m. Prahy považujeme jejich zveřejňování jedenkrát za půl roku. Tzn., že i o úpravě míry využití pozemku parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov bychom se dozvěděli až v lednu příštího roku, pokud bychom osobně nekontaktovali Odbor územního plánu magistrátu hl. m. Praha.

 

 

22. 2. 2008 Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo ukončení sběru podnětů na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy kromě celoměstsky významných změn. Předpokládáme, že podobným postupem lze učinit účinná opatření k zamezení spekulativních  úprav Územního plánu hl. m. Prahy.

 

 

Dále Vás, pane primátore žádáme, abyste se vahou svého úřadu zasadil o zrušení úpravy míry využití pozemku parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov, neboť máme obavu, že MČ Praha 11 bude v případě bytového koplexu Na Výhledu postupovat stejně, jako postupovala v případech, které jsme již uvedli. Naši obavu umocňuje postup při prodeji i následný scénař obdobný s ostatními případy. Proti výstavbě bytového komplexu Na Výhledu Vám obyvatelé oblasti UO 513 – Jižní Město II – sever (sidliště Jižní Město II – Horní Roztyly 7. soubor, 7. stavba) podali petici na jaře letošního roku.

 

 

 

 

S pozdravem

 

                                                          

 

 

                                                                                              Ing. Helena Rodová

 

                                                                                                   člen výboru

                                                                       za Občanské Sdružení Ochrana Roztyl, o. s.

 

 

ostatní členové výboru:

 

RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

Ing. Miroslav Miksa

Vladimír Šimonovský

Ing. Jan Košina