Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj

4. 8. 2011

Ing. arch. Martin Tunka, CSc.                                  

Ministerstvo pro místní rozvoj

ředitel odboru územního plánování                                                             

Staroměstské nám. 6                                                

110 15 Praha1                                                          

 

                                                                                  Občanské sdružení Ochrana Roztyl, o.s.

                                                                                  Blatenská 2179/3

                                                                                  148 00 Praha 4 – Chodov

                                                                                   ochranaroztyl@email.cz

 

 

 

 

                                                                                                                      Praha 20. 7. 2011

 

 

 

Věc: Žádost o přezkumné řízení úpravy Územního plánu hl. m. Prahy týkající se pozemku parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov.

 

 

 

Vážený pane architekte,

 

 

obracíme se na Vás v odvolacích nebo přezkumných řízeních.  Ministerstvo pro místní rozvoj přezkoumává rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy na úseku územního plánování a stavebního řádu, a proto vás žádáme o přezkoumání úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, kterou byla 7. 7. 2011 pro pozemek parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov území SV - všeobecně smíšené zvýšena míra využití území z kódu D na kód G.

 

Nevíme, jak byla navržena dokumentace k úpravě koeficientu, ale s ohledem na skutečnost, že je navrženo 5 podzemních podlaží, kde mají být podzemní garáže a to v těsné blízkosti trasy metra C, máme za to, že doprava v klidu nebude vyřešena v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Postup při úpravě Územního plánu hl. m. Prahy odporuje, jak platnému stavebnímu zákonu, tak i Aarhuské úmluvě. Při úpravě územního plánu je z celého procesu faktické změny územního plánu vyloučena veřejnost, která se podle platného stavebního zákona má právo účastnit všech fází projednávání územního plánu.

Investoři bohužel zneužívají skutečnosti, že hl. m. Praha umožňuje tyto úpravy ve spojení s radnicemi městských částí s vyloučením veřejnosti, které se budoucí výstavba citelně dotkne.

 

Příkladem můžeme uvést dvě stavby, pro které bylo v poslední době vydáno územní rozhodnutí na Praze 11:

1.        30. 6. 2011 bylo Odborem výstavby MČ Praha 11 vydáno územní rozhodnutí pro Bytový park Roztyly. Investor tohoto projektu vzápětí po odkupu pozemků požádal o zvýšení míry využití území z kódu C 9 na kód F 9. 18. 6. 2009 byla úprava provedena pod č. U 0783/2009. Při projednávání účastnící řízení vznesli námitku, že stavba je příliš vysoká pro danou lokalitu. Tato námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že míra využití pozemku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. (Před úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy by nebyla).

2.        11. 7. 2011 bylo Odborem výstavby MČ Praha 11 vydáno územní rozhodnutí pro Litochlebský park. Investor tohoto projektu vzápětí po odkupu pozemků požádal o zvýšení míry využití území z kódu E na kód K. 21. 6. 2010 byla úprava provedena pod č. U 0870/2010. Při projednávání účastnící řízení vznesli námitku, že stavba neodpovídá míře využití území. Tato námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že míra využití pozemku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. (Před úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy by nebyla).

Za další výrazný problém úprav Územního plánu hl. m. Prahy považujeme jejich zveřejňování jedenkrát za půl roku. Tzn., že i o úpravě míry využití pozemku parc.č. 2117/342 v k.ú. Chodov bychom se dozvěděli až v lednu příštího roku, pokud bychom osobně nekontaktovali Odbor územního plánu magistrátu hl. m. Praha.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Helena Rodová

                                                                                       člen výboru

                                                             za Občanské Sdružení Ochrana Roztyl, o. s.

 

 

 

 

 

 

 

ostatní členové výboru:

 

RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

Ing. Miroslav Miksa

Vladislav Šimonovský

Ing. Jan Košina