Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 19. 5. 2015

29. 4. 2016

Členská schůze OS Ochrana Roztyl  o.s.

19.5.2015

Program:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Výroční zpráva o činnosti:

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Na Výhledu

b) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

c) Spolupráce s ostatními OS

d) Další činnost

4. Zpráva o hospodaření

5. Změny stanov

6. Volba výboru

7. Různé

Program byl beze změny schválen.

 

ad. 2   Předsedou  zasedání byla zvolena p. Malá

           Zapisovatelem byl zvolen p.Miksa                             

          Ověřovateli byli zvoleni p. Merxbauerová             

 

3.  Výroční zpráva o činnosti.

Stav projektu Na výhledu

- investor předložil dokumentaci do EIA - dokumentace byla vrácena - neodpovídá stávajícímu územnímu plánu. Úprava územního plánu U 0986/2011 byla zrušena soudem. Rada Prahy 11 vydala usnesení, ve kterém mají být parkoviště zachována.            

Stav projektu Bytový park Roztyly

- zahájena stavba etapy I. - na soud byla podána žádost o předběžné opatření k zastavení stavby. Bylo napadeno stavební povolení, které neodpovídá územnímu rozhodnutí.

- etapa II. investor předal dokumentaci do EJA

 

Spolupráce s ostatními OS

 - OS na jižním městě se vzájemně informují a podporují a v spojují  své aktivity dle jednotlivých projektů a jejich lokalizaci. Spolupráce s OS Zelené Roztyly, Hezké Jižní město, Chodov. Připravují se regionální komise jako poradní orgán rady a zastupitelstva P 11.

Výroční zpráva o činnosti byla jednomyslně schválena.

 

4.  Zpráva o hospodaření

- částka 4000,-Kč byla vynaložena na vypracování našeho stanoviska do EJA k projektu Na výhledu

- jediným zdrojem jsou členské příspěvky.

 Zpráva o hospodaření byla jednomyslně schválena.

 

5.  Změny stanov.

- nové stanovy, které byly v předstihu rozeslány všem členům OS byly podrobně přečteny a bod po bodu kontrolovány a projednávány případně upravovány.

Nové stanovy byly jednomyslně schváleny s platností od 19. 5. 2015.

 

6. Volba do výboru

- do výboru byly zvoleni    p. Malá, p. Šimonovský, p. Miksa

 

7. Různé

- p. Salášek vystoupil s požadavkem, aby  OS  petičně žádalo zastupitelstvo Prahy 11  o zařazení částky 55 000 000,- Kč do rozpočtu na příští rok a to k odkupu pozemků na kterých se má realizovat  projekt Na Výhledu.

- p. Malá informovala o postupných krocích, které ohledně těchto pozemků činí vedení Prahy 11.

 

 

 

 Zapsal    Miksa                                                         Zápis ověřil       Merxbauerová