Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 10. 06. 2014

15. 1. 2015

Členská schůze OS Ochrana Roztyl  o.s.

10. 06. 2014

  Program:

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Výroční zpráva o činnosti:

a) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Na Výhledu

b) Informace o vývoji ve věci obytného souboru Bytový park Roztyly

c) Informace o vývoji ve věci  Prague Eye Towers

d) Informace o změně územního plánu Z 1147/06 u metra Roztyly

e) Spolupráce s ostatními OS

f) Další činnost

4. Zpráva o hospodaření

5. Volba výboru

6. Různé

 

Z celkového počtu členů OS 18 je přítomno 10 členů.

Program byl beze změny schválen.

 

ad. 2 Zapisovatelem byl zvolen Ing. Miksa                              Hlasování  - pro 9   proti 0   zdržel  1

          Ověřovateli byli zvoleni p. Merxbauerová                                       - pro 9    proti 0   zdržel  1 

                                           p. Salášek                                                - pro 9    proti 0   zdržel 1

 

ad.3

a) Městský soud v Praze zrušil na začátku června úpravu územního plánu U 986/2011, probíhá EIA - developer zatím nedodal dokumentaci k posouzení

b) akce rozdělena na tři etapy - etapa 1  městská část Praha 11 vydala stavební povolení - z důvodu podané žaloby bylo soudem vydáno předběžné opatření do rozhodnutí soudu

                                                         - etapa 2  je v EIA

                                                         - etapa 3  developer požádal o změnu územního plánu

c) studie byla posouzena v EIA - zatím se nic nepovolilo - výšková stavba nebude dokud H.M.Praha  nepřijme celkovou koncepci výškových budov. Další aspekt, který realizaci projektu komplikuje, je nutnost stavby nového výstupu z metra Chodov.

 

d) Schválena změna územního plánu - po trojnásobném zamítnutí - se primátor H.M. Prahy postavil za schválení změny

e) O.S. Ochrana Roztyl spolupracuje s O.S. Zelené Roztyly, Hezké Jižní město, O.S. Spořilov - to navrhuje spolupráci všech O.S. a společný postup při akcích vedoucích k prosazení dokončení dálničního okruhu kolem Prahy

f) Ústavní soud přiznal O.S. stejná práva v územních a stavebních řízeních jako všem ostatním účastníkům.

 

ad.4   pokladní hotovost   - 4 500,-Kč ,  výdaje za uplynulé období  0,-Kč.  Výbor zjistí v bankách možnosti založení účtu bez poplatků.

 

ad.5 výbor byl zvolen ve složení

 

ad.6 pan Salášek požádal prověřit informaci o zákonnosti prodeje obecních pozemků, na které nebylo vydáno územní rozhodnutí.

 

 

p. Šimonovský                předseda                 Hlasování          pro 9  proti 0   zdržel 1

p. Miksa                         místopředseda                                 pro 9   proti 0  zdržel 1

p. Košina                        člen výboru                                      pro 9   proti 0  zdržel 1

p. Malá                           člen výboru                                      pro 9   proti 0  zdržel 1

 

 

Zapsal:       Miksa                                                      Ověřil:      Merxbauerová

                                                                                               Salášek