Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukončení procesu EIA

21. 5. 2018

18.4.2018 byl ukončen proces EIA záměru Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov.

Stav: Ukončeno z jiných důvodů

V oznámení o ukončení procesu EIA se píše:

Vzhledem k tomu, že dokumentace byla oznamovateli vrácena dne 12. 12. 2014 a d oplněná dokumentace nebyla příslušnému úřadu dosud předložena, odbor ochrany prostřed íMagistrátu hlavního města Prahy posuzování záměru ukončuje.

OCP MHMP závěrem upozorňuje na skutečnost, že záměr „Obytný soubor Na Výhledu ,Praha 11, k. ú. Chodov“ je i nadále v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předmětem posuzování (příloha č. 1 zákona, bod 52). V případě, že oznamovatel dále hodlá provést tento záměr, je povinen předložit příslušnému úřadu nové oznámení, případně dokumentaci v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Celý text oznámení je dostupný na

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA836